Sittard

De Domenicanessen van Sint Cecilia, ook bekend als de Nashville sisters, geven de catechese sinds 2016 in Sittard.

Er wordt catechese gegeven voor kinderen van 3 -6 jaar (niveau I) en van 6-9 (niveau II) op  woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur (niet in de schoolvakanties).

Locatie

De catechese wordt gegeven in het klooster van Sint Rosa van Lima naast de Overhoven Kerk (H. Hart). Dit bevindt zich aan de Geldersestraat 39 in Sittard.

Contact

Coördinator Sittard: zuster Theresa Anne, O.P.
nederland@op-tn.org

Donaties

De catechese wordt vrijwillig gegeven door de zusters Dominicanessen en gesteund door giften. Uw steun ontvangen we graag via de bankrekening van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard: NL38 RABO 0347 4017 67 ten name van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard, onder vermelding van: ‘Catechese Goede Herder’.

STA with children and Bible

Inschrijving

Voor inschrijving kunt u uw kind via deze link aanmelden. Inschrijving is geheel gratis. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen na aanmelding. Mocht u eerst graag meer informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Catechese van de Goede Herder