Liturgische kalender en gewaden - bijbellezing
Catechese van de Goede Herder
christelijke vorming vanaf 3 jaar
Goede Herder met schapen
Catechese van de Goede Herder
christelijke vorming vanaf 3 jaar
Kinderen aan het werk en gebedstafel
Catechese van de Goede Herder
christelijke vorming vanaf 3 jaar
Jeruzalem, tijdlijn en altaar
Catechese van de Goede Herder
christelijke vorming vanaf 3 jaar
previous arrow
next arrow

MetHode

De Goede Herder is een christocentrische, liturgische doorlopende methode die veel gebruik maakt van materialen, symboliek en werkzaamheid in stilte. Voor zover bekend is het de enige methode die al geschikt is voor kinderen vanaf 3 jaar. De catechese bestaat uit drie niveau’s:

Geschiedenis​

In 1954 begonnen Sofia Cavalletti en Gianna Gobbi in Rome catechese te geven. Werkenderwijs ontwikkelden ze een methode door sterk te letten op hetgeen de kinderen aansprak. Bij ieder onderwerp dat ze wilden overdragen hebben ze allerlei verschillende manieren uitgeprobeerd en gekeken waar de kinderen het beste op reageerden.

Sofia with children arm on Bible

In de jaren zeventig verspreidde deze catechese zich ook naar de Verenigde Staten. In overleg met Rome werd de catechese hier steeds professioneler aangepakt en verspreid over tientallen andere landen. De catechese wordt vooral in de Katholieke Kerk gegeven, maar daarnaast ook in de Episcopaalse, Lutherse en andere christelijke denominaties.

Nederland

In 2009 is de catechese vanuit de VS in Nederland geïntroduceerd. Begonnen bij de Kathedraal in Utrecht, startte men vanaf 2011 bij de St. Josephkerk van de St. Petrus en Paulusparochie in Leiden. Vanaf begin 2013 geven de zusters van Moeder Teresa (Missionarissen van Naastenliefde) de catechese in Rotterdam.

In de tweede helft van 2013 is deze catechese in ‘s-Hertogenbosch gestart en vanaf 2016 zijn de Dominicanessen van St. Cecilia de catechese in Sittard komen geven (zie Locaties).
Vanaf 2013 worden ook in Nederland officiële trainingen gegeven door gecertificeerde docenten.