Liturgische kalender en gewaden - bijbellezing
Catechese van de Goede Herder
christelijke vorming vanaf 3 jaar
Goede Herder met schapen
Catechese van de Goede Herder
christelijke vorming vanaf 3 jaar
Kinderen aan het werk en gebedstafel
Catechese van de Goede Herder
christelijke vorming vanaf 3 jaar
Jeruzalem, tijdlijn en altaar
Catechese van de Goede Herder
christelijke vorming vanaf 3 jaar
previous arrow
next arrow

6 - 9 jaar

Als kinderen op het tweede niveau komen, richten hun vragen meer op het geestelijke ‘wat’ dan ‘wie’: Wat is Gods plan? Wat is mijn rol in Gods plan?

Daarom horen ze over Gods plan van Verlossing zoals in de Bijbel staat en de gaven die we hebben gekregen van God door de tijd heen. Het oudere kind heeft de behoefte om zelf te beantwoorden aan Gods Liefde. Voor deze leeftijdsgroep staat de parabel van de Ware Wijnstok centraal: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.”

tweede niveau

Kinderen van 6-9 jaar proberen te ontdekken wat hun rol is in Gods plan en wat hun plaats is in de gemeenschap van gelovigen – de Kerk. Ze krijgen dus het gereedschap aangereikt om het Woord van God te leren en om vertrouwd te raken met de gebeden van de Kerk en de sacramenten van de Eucharistie, de Doop en de Verzoening. Alle eerder behandelde onderwerpen worden uitgediept en verbreed, zoals de hele Mis (ze maken hun eigen misboekje). Ook de Bijbel wordt hen nu veel uitgebreider gepresenteerd.

?????????????

Hun wereld groeit, ze worden zich bewust van de geschiedenis. Daarom wordt de geschiedenis zoals ze die op school leren (met aan het begin de Big Bang en een langzaam ontstaan van het leven) in eenheid gebracht met het scheppingsverhaal uit de Bijbel, dat verklarend wil zijn over dat God scheppend werkzaam is in de wereld, en dat wij uitgenodigd worden mee te werken met Hem. Hierbij is veel ruimte voor de verbazing over hoe mooi en goed God alles voor ons gemaakt heeft en hoeveel gaven Hij ons geeft.

Wat is Gods plan? Wat is mijn rol daarin?

De kinderen ontwikkelen hun begrip van goed en kwaad, dus we luisteren en denken samen na over de verhalen die Jezus vertelde over genade en rechtvaardigheid. Omdat ze zoeken naar regels voor hun leven, krijgen zij de tien geboden en de andere geboden/leefregels aangeboden. Deze worden met name gepresenteerd doorheen de bijbehorende morele parabels (de Farizeeër, de Barmhartige Samaritaan).

Ook bereiden de kinderen zich voor op het sacrament van de Biecht via de parabels van de Verloren Zoon, het Gevonden Schaap en de Gevonden Drachme. Natuurlijk bereiden ze zich ook voor op de Eerste Heilige Communie.