De Catechese van de Goede Herder is een manier van religieuze vorming voor kinderen vanaf 3 jaar. Door het gebruik van veel 3-dimensionaal materiaal leren de kinderen de christelijke boodschap in zich op te nemen. Het kind en diens religieuze beleving staan centraal voor de catecheet. De overdracht van de boodschap gebeurt op een vierende, sfeervolle manier. De catecheten geven een presentatie en kinderen werken zelf met gepresenteerd materiaal. De methode biedt de originele Bijbelteksten die ook in de liturgie gebruikt worden en volgt het kerkelijk jaar.

Centraal staat de Goede Herder, met wie kinderen al vroeg een relatie kunnen aangaan. Zo jong als ze zijn kunnen kinderen al veel begrip hebben van wat gebeurt in de liturgie en van de betekenis van Jezus’ aanwezigheid in de wereld. In deze catechese krijgen ze (kort en beeldend) thema’s aangereikt, waarmee ze vervolgens zelf aan de slag gaan.