sittard-atrium-fall-2016De Catechese van de Goede Herder wordt gegeven door de zusters Dominicanessen van St. Cecilia te Sittard. Zuster Theresa Anne werd in de Verenigde Staten getraind voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Zij traint ook nieuwe catecheten.

De Catechese wordt gesteund door mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond.

Contact
zuster Theresa Anne, O.P. nederland@op-tn.org

Uitnodiging bijeenkomsten  2016-2017
Kinderen van 3 en 4 jaar (niveau I)
Woensdagmiddag 13.30-15.30 uur
Vanaf 5 oktober 2016 t/m 31 mei 2017 (niet in de schoolvakanties)

Inschrijving
Voor inschrijving kunt u uw kind via deze link aanmelden. Inschrijving is geheel gratis. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen na aanmelding. Mocht u eerst graag meer informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Locatie
In Sittard wordt de catechese gegeven in het Klooster Sint Rosa van Lima naast de Overhoven Kerk (H. Hart). Deze bevindt zich aan de Geldersestraat 39 in Sittard.

2015-03-nieuwsbrief-dis-page-001Donaties
De catechese wordt vrijwillig gegeven door de zusters Dominicanessen en gesteund door giften. Uw steun ontvangen we graag via de bankrekening van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard: NL38 RABO 0347 4017 67 ten name van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard, onder vermelding van: ‘Catechese Goede Herder’.