De Catechese van de Goede Herder wordt gegeven op onderstaande locaties:

Daarnaast zijn er op deze methode geïnspireerde initiatieven in o.a. Amsterdam en Utrecht