Vijfde seizoen begonnen

In Leiden is afgelopen week de kindercatechese weer begonnen. Een aantal kinderen van 6 jaar is van het eerste naar het tweede niveau overgegaan. In totaal doen dit jaar 29 kinderen mee, verdeeld over twee groepen. Dit seizoen is de eerste keer dat we bijeenkomsten van 2 uur houden, in plaats van anderhalf uur vorig jaar. Voor sommige kinderen bleek dat nog niet genoeg om bijv. het gemeenschappelijk gebed goed voor te bereiden.

Dank de Herder

20160629_184357Dankbare ouders verrasten de catecheten in Leiden door ze allemaal een pakket te geven bij de afsluiting van het seizoen deze week. We zijn op onze beurt de Herder zelf erg dankbaar voor zijn gaven dit jaar.

Kinderen onderwijzen ouders & vrienden

Het schooljaar zit er weer bijna op. De catechese houdt ook vakantie. Maar voordat we de vakantie ingaan laten de kinderen in Den Bosch u graag zien wat ze dit jaar geleerd en gedaan hebben.
Zondag 10 juli is er van 9.00 tot 10.30 uur een ‘kinderen onderwijzen ouders en vrienden’ ochtend in Den Bosch. Dit is een open les voor ouders, familie en vrienden. Ook is het een mooi moment om mensen met jongen kinderen of geïnteresseerde uit te nodig. Iedereen is van harte welkom!
Tegen het einde van de zomervakantie zal er nog een mail volgen met het nieuwe rooster en de vraag om voor het komend seizoen te betalen.
Verder zijn we in Den Bosch altijd op zoek naar mensen die een keer willen schoonmaken en of de vuile was willen meenemen zodat het geheel schoon blijft. Gelukkig wordt de komende tijd het trappenhuis opgekapt en het sanitair vervangen!

Wekelijkse basis voor God

Presentatie Josephkerk juni2016In de Josephkerk werd afgelopen zondag een presentatie gegeven van de Goede Herder. Parochianen kregen een update van de activiteiten, waaronder de training die eind september in Leiden start en de informatieavond 29 juni a.s.
‘De kinderen krijgen zo op wekelijkse basis een extra mogelijkheid geboden om een persoonlijke relatie met God op te bouwen.’
De pastoor noemde de catechese aan het einde “eigenlijk een soort all round vorming” van de kinderen.

Stage bij de Herder

Vanaf april loopt Raquel Geerman stage in onze parochie vanuit het Bonifatiusinstituut in Vogelenzang. Aangezien zij catechist wil worden, verdiept ze zich ook in de Catechese van de Goede Herder. Naast haar studie en ander pastorale werkzaamheden was ze deze maand aanwezig bij een aantal bijeenkomsten van de catechese.

Dovende diaken

Peperstraten visits Catechese Goede Herder
Eerder deze maand bezocht diaken Van Peperstraten het atrium in Leiden om kennis te maken met de Catechese van de Goede Herder. Hij is diaken in de zgn. Klaverblad parochies in Heemstede e.o. Zijn interesse was gewekt door de aangekondigde training dit najaar. Hij was onder de indruk van de methode. Hij kon ervaren hoe de kinderen het atrium beleven en mocht van hen na het gemeenschappelijk gebed zelfs het kaarsje doven.

Goede Herder zondag

User comments
Op Goede Herder zondag vandaag werd in de St. Josephkerk in Leiden in het bijzonder ook gebeden voor de Catechese van de Goede Herder. We bidden dat alle kinderen (èn catecheten) Hem daardoor steeds beter mogen leren kennen.