Nieuwe nieuwsbrief

Deze week is de nieuwsbrief voor de catechese uitgekomen in een vernieuwde stijl, in lijn met de begin dit jaar verbeterde website en de nieuwe folder die deze zomer is uitgekomen. We hopen hiermee iets van de schoonheid van deze methode mee te delen, maar het beste blijft toch om deze catechese met eigen ogen te zien en aan te raken.

Begin als ‘een zachte bries’

training-zuster-cursist-altaar-smalltraining-zuster-gebedstafel-small
Zuster Teresa Anne begon de training vanuit een citaat uit Koningen over het ‘suizen van een zachte bries’ (1 Kon 19,12) om de deelnemers uit te nodigen te luisteren naar de stem van de Heilige Geest tijdens de gehele training.

De 17 deelnemers waren uit Nood- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht gekomen voor de eerste trainingsdagen. De zes uren training bestonden uit lezingen, materialen maken en presentaties waarbij deelnemers de plaats innemen van kinderen. Vervolgens leren ze ook hoe ze de kinderen een presentatie geven.

Aan het einde van de tweede dag klonk er een echte donder en een sterke wind, die in Koningen aan het ‘suizen van een zachte bries’ voorafgaan.

Vijfde seizoen begonnen

In Leiden is afgelopen week de kindercatechese weer begonnen. Een aantal kinderen van 6 jaar is van het eerste naar het tweede niveau overgegaan. In totaal doen dit jaar 29 kinderen mee, verdeeld over twee groepen. Dit seizoen is de eerste keer dat we bijeenkomsten van 2 uur houden, in plaats van anderhalf uur vorig jaar. Voor sommige kinderen bleek dat nog niet genoeg om bijv. het gemeenschappelijk gebed goed voor te bereiden.

Dank de Herder

20160629_184357Dankbare ouders verrasten de catecheten in Leiden door ze allemaal een pakket te geven bij de afsluiting van het seizoen deze week. We zijn op onze beurt de Herder zelf erg dankbaar voor zijn gaven dit jaar.

Kinderen onderwijzen ouders & vrienden

Het schooljaar zit er weer bijna op. De catechese houdt ook vakantie. Maar voordat we de vakantie ingaan laten de kinderen in Den Bosch u graag zien wat ze dit jaar geleerd en gedaan hebben.
Zondag 10 juli is er van 9.00 tot 10.30 uur een ‘kinderen onderwijzen ouders en vrienden’ ochtend in Den Bosch. Dit is een open les voor ouders, familie en vrienden. Ook is het een mooi moment om mensen met jongen kinderen of geïnteresseerde uit te nodig. Iedereen is van harte welkom!
Tegen het einde van de zomervakantie zal er nog een mail volgen met het nieuwe rooster en de vraag om voor het komend seizoen te betalen.
Verder zijn we in Den Bosch altijd op zoek naar mensen die een keer willen schoonmaken en of de vuile was willen meenemen zodat het geheel schoon blijft. Gelukkig wordt de komende tijd het trappenhuis opgekapt en het sanitair vervangen!

Wekelijkse basis voor God

Presentatie Josephkerk juni2016In de Josephkerk werd afgelopen zondag een presentatie gegeven van de Goede Herder. Parochianen kregen een update van de activiteiten, waaronder de training die eind september in Leiden start en de informatieavond 29 juni a.s.
‘De kinderen krijgen zo op wekelijkse basis een extra mogelijkheid geboden om een persoonlijke relatie met God op te bouwen.’
De pastoor noemde de catechese aan het einde “eigenlijk een soort all round vorming” van de kinderen.